De Bouw (Foto's)

Op deze pagina zijn allerlei foto's te vinden waarop verschillende fasen van het bouwproces te zien zijn.. Een vergroting van de foto's is te verkrijgen door erop te klikken.


De aanleiding
Reeds langere tijd koesterden Delta, DVV Delft en EDH de wens om tot de realisatie van een gezamenlijke, overdekte sportaccommodatie te komen. Sinds 1993 is hierover in verschillende samenstellingen van gedachte gewisseld. Het toenmalige initiatief kwam vanwege een verplichte verhuizing van EDH van Sportpark Brasserskade naar Sportpark Kerkpolder. De handbalvereniging koesterde reeds vele jaren de wens van een eigen sporthal, maar de financiele middelen ontbraken.

Door de verhuizing zou er met DVV Delft (reeds gevestigd op Sportpark Kerkpolder) en Delta (dat graag weg wilde uit het krappe Grotius College) een optimale mogelijkheid bestaan om tot een soort omnivereniging of combi-verenigingscomplex te komen.

Ofschoon dit initiatief in 1997 door een veto van de ledenvergadering van EDH werd tegengehouden, zijn het uiteindelijk toch dezelfde drie verenigingen geweest die gezamenlijk de plannen hebben uitgevoerd. Deze drie verenigingen hebben op 2 maart 2001 de Stichting Sporthal Kerkpolder opgericht. Het bestuur van de stichting werd toen gevormd door Wim Dijkshoorn (voorzitter) en Cas van Velzen (lid) namens DVV Delft, Koos Zonderland (secretaris) en Peter Krempel (lid) namens EDH en Herman Keetman (penningmeester) en Paul Waasdorp (lid) namens Delta. De stichting heeft ten doel het stichten, beheren en exploiteren van de sporthal en de bevordering van de sportuitoefening vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

25 februari 2001

Nu nog een kale vlakte....

... op wat zooi na dan...

 
 
26 april 2001
Inmiddels is bij monde van de gemeente vernomen dat burgemeester en wethouders akkoord zijn met de overeenkomst met de gemeente (is de besteding van het geld) en dat de gemeentegarantie er door is. Hiermee de bouw op papier gestart.
 
31 mei 2001
Vandaag is de overeenkomst met de Gemeente Delft ondertekend (bekijk hier enkele foto's). Hiermee kan daadwerkelijk met de bouw van de sporthal begonnen worden. De streefdatum voor de oplevering van de hal is gesteld op 2 januari 2002.
 
15 juni 2001
De bouw gaat nu echt beginnen....
Maandag a.s (18 juni) begint men met het bouwklaar maken van de grond (dwz het uitzetten, kabels en vuilwaterriool opsporen e.d.).
Dinsdag 19 juni wordt dan de heistelling geplaatst en een begin gemaakt met heien (zo'n 35-40 palen per dag).
Vrijdag 22 juni 15:00 wordt dan (symbolisch) door wethouder Jan Torenstra (Gemeente Delft - Sport) de eerste paal geslagen, maar dit zou best al wel eens de laatste paal kunnen zijn.
 
18 juni 2001

De heimachine staat opgesteld.. klaar om te beginnen.

Alle paaltjes en touwen zijn uitgezet als voorbereiding op de bouw.

De heimachine wat groter in beeld.

 
19 juni 2001

De eerste heipalen die in de grond zitten.

...en de volgende set heipalen liggen al klaar....

 
20 juni 2001

 

 

 
25 juni 2001

Het heien zit er bijna op.. de laatste palen zullen eerdaags geslagen gaan worden.

 

 
27 juni 2001

Het heien is klaar!... Binnenkort zal men gaan beginnen met het volgende bouwproces. De graafmachine is daarbij hard nodig.

 

 

Meer foto's bekijken >>>>